Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Reklamációs feltételei

 

 

 

 

az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi

 

Csak az eladótól vásárolt és a vevő tulajdonában lévő árukkal kapcsolatban lehet reklamálni.

Abban az esetben, ha a tulajdonjog nem került át az eladótól a vevőhöz, az eladó a hatályos jogszabályoknak megfelelően érvényesíti a jogát, hogy a reklamációt csak a teljes vételár megtérítése után intézze a jogszályokkal összhangban (§ 151a a nasl. Občianskeho zákonníka).

Ha a vevő fogyasztó (természetes személy, aki nem üzleti tevékenysége, munkahelye vagy foglalkozása körében cselekszik), akkor 24 hónapos garanciát nyújtunk számára minden felkínált árura, kivéve, ha az árunál nincs másként feltüntetve és a Fogyasztóvédelmi Törvény (Zákon o ochrane spotrebiteľa), Polgári Törvénykönyv (Občiansky zákonník) és ezen reklamációs feltételek alapján jár el. Ha a vevő nem fogyasztó, akkor a Kereskedelmi Törvénykönyv (Obchodný zákonník) rendelkezéseinek megfelelően jár el, és a jótállási időszak 1 év, kivéve, ha az árunál nincs másként feltüntetve, és ezek a reklamációs feltételek nem vonatkoznak az érvényesített reklamációra. A jótállási időszak az áru a szállító cégtől vagy közvetlenül az eladótól történt átvételének napjától kezdődik, vagy aznap, amikor a vevő személyesen veszi azt át.

A vevő köteles a reklamációt érvényesíteni az eladónál közvetlenül a hiba felfedezése után.

A hibákért való felelősség nem vonatkozik a következő használatból adódó hibákra:

a hibát a termékben a vevő által okozott mechanikus kár okozta,

a termék nem rendeltetésszerű használata – a használati útmutatótól eltérő módon,

az áru olyan körülmények között történő használata, amelyek nem felelnel meg a páratartalmukkal, a  kémiai és mechanikai hatásaikkal az áru természetes környezetének,

az áruról való gondoskodás és karbantartás elhanyagolása,

az áru sérülését túlzott igénybevétel okozta,

az áru használata a dokumentációban leírt feltételekkel, az általános elvekkel, a műszaki szabványokkal vagy a biztonsági előírásokkal ellentétesen, illetve a jótállás egyéb feltételeinek megszegésével.

 

A természeti katasztrófákból eredő hibákat szintén kizárjuk a hibákért való felelősség alól.

A hibáért való felelősség nem terjed ki az áru használatából eredő (az áru vagy annak részeinek) elhasználódására sem. Ezért a termék rövidebb élettartama nem tekinthető hibának, és ez nem reklamálható.

A reklamált terméket nem utánvéttel az alább feltüntetett címre kell küldeni, vagy személyesen behozni a megadott címre. Az árut megfelelően be kell csomagolni, hogy ne sérüljön a szállítás során, és javasoljuk biztosított küldeményként elküldeni. Az áruhoz szükséges csatolni a vásárlást igazoló irat (számla) másolatát és a hiba leírását vagy javasoljuk, hogy csatolja a kitöltött reklamációs űrlapot a vásárlási bizonylattal együtt.(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). A reklamációt kizárólag írásban (postai úton) vagy személyesen lehet benyújtani (e-mailen nem).

Az eladó megerősíti a reklamáció beérkezését és kiad a vevővek egy elismervényt a termékkel kapcsolatos reklamációról a megfelelő formában. A reklamáció beérkezésének napja az eladónak történő kézbesítés napja. Ha az elismervényt nem lehet azonnal kézbesíteni, akkor azt haladéktalanul kézbesíteni kell, de legkésőbb reklamáció kezelését igazoló irattal együtt. A reklamáció kezeléséről szóló igazolást írásban kell elküldeni.

Az eladó köteles meghatározni a reklamáció kezelésének a módját azonnal, bonyolult eseteknél a reklamáció érvényesítésének napjától számított 3 napon belül. Indokolt esetben, különösen, ha az áru összetett technikai értékelése szükséges, akkor legkésőbb a reklamáció érvényesítésének napjától számított 30 napon belül. A reklamáció kezelési módjának meghatározása után az eladó azonnal kezeli a reklamációt, indokolt esetekben ez történhet később is. A reklamáció kezelése nem lehet hosszabb 30 napnál a reklamáció érvényesítésétől számítva. A reklamáció kezelésére biztosított 30 napos határidő letelte után a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől és visszatérítésre kerül a teljes vételár vagy joga van az árut újra cserélni.

A vevő jogai a reklamáció érvényesítésekor:

elhárítható hiba esetén a vevőnek joga van ahhoz, hogy az díjmentesen, megfelelően és időben kerüljön eltávolításra. A hiba elhárításának módjáról az eladó dönt. A vevő kérheti a hiba javítása helyett a hibás termék cseréjét hibátlanra, ha így az eladónak nem keletkezik aránytalan költsége tekintettel az áru árára vagy a hiba súlyosságára.

elháríthatatlan hiba esetén, ha az adott termék adott célra történő megfelelő használatát megakadályozza,  akkor a vevőnek jogában áll kérni a termék cseréjét vagy elállni az adásvételi szerződéstől (pénzvisszatérítés) vagy árkedvezményt kérni.

a reklamáció elintézettnek tekintendő, ha a reklamációs eljárás a reklamált áru átadásával, cseréjével vagy a vételár visszatérítésével, a teljesítés átvételéről szóló írásos felszólítással vagy indokolt elutasítással végződik.

Az áru sértetlenségét, ill. a csomagolás érintetlenségét (az áru átvételével kapcsolatos utasítások alapján) az áru átvétele során ellnőrizni kell, mivel az áru szállítás közben megsérülhet, ezért azt javasoljuk, hogy csomagolja ki és nézze át az árut a szállító jelenlétében. Az aláírásával a futárnak kijelenti, hogy a csomagolás sértetlen.

Ezek a reklamációs feltételek az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik, és az eladó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, a vevő előzetes értesítése nélkül megváltoztassa azokat.

Kapcsolat: DCSK s.r.o., Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie, info@dcslovakia.sk

Kapcsolat: Vivago s.r.o. Ulica K. Jarunkovej, 930 41 Hviezdoslavov, Szlovák Köztársaság székhellyel.

 

 

 

Keresés